Groep 5 sluit het project ‘Jagers en boeren’ af.

Groep 3 kent álle letters en viert Het Letterfeest!

De kleuters aan het werk!

Kwaliteiten om goed te kunnen samenwerken

Groep 8 heeft geïnventariseerd welke kwaliteiten iedereen heeft, die handig zijn bij het samenwerken. Het is op deze manier makkelijk om tot een goede groepssamenstelling te komen.

Wonen in de 19e eeuw

Groep 5 onderzoekt het geschiedenisthema ‘Burgers en stoommachines’. Bij beeldende vorming maakten ze een huis uit de 19e eeuw.

Thema ‘het menselijk lichaam’ – groep 3 en groep 4

De kinderen van de groepen 3 en 4 hebben zich de laatste weken beziggehouden met het onderzoeken van het menselijk lichaam. In groepjes zochten ze uit hoe het zit met de spieren, welke zintuigen een mens heeft en hoe het zit met alle botten in het lichaam. Ze presenteerden hun onderzoek in de hal van de school.

Ontwerp een buitenles

De kinderen van het Denklab (groep 5- 8) hebben afgelopen tijd gewerkt aan het project ‘ontwerp een buitenles’. Daarbij was het doel om een spel te verzinnen voor de kinderen uit groep 3 en 4. Ze moesten in hun spel rekenen en buiten bewegen combineren. De kinderen van het Denklab hebben eerst een interview gedaan met een leerkracht om er achter te komen wat kinderen in groep 3 en 4 leren. Ze hebben de kinderen uit groep 3 en 4 geobserveerd in hoe ze buiten spelen en bewegen. Ook hebben ze veel verschillende ideeën verzonnen voor de buitenles. Uiteindelijk hebben ze één spel gekozen en uitgewerkt. Hieronder te zien de foto’s van de buitenles voor de groepen 3 en 4.

Schoolbrede tekenopdracht

Een paar keer per jaar krijgen alle klassen dezelfde schoolbrede tekenopdracht. In november was dat deze opdracht:

Het regent vaak in Amsterdam. Vind iets uit waardoor je altijd droog op school kan komen en teken dit met (kleur)potlood.   

Verbeeld je fantasie-boektitel

De kinderen van groep 7 brainstormden over een beroep waar ze nieuwsgierig van zouden worden. Daarna bedachten ze woorden voor de toekomst. Hoe zou je jezelf later zien? Vervolgens twee woorden bij elkaar bedenken die niet kunnen (bijvoorbeeld ‘vliegende huizen’).  Toen hebben ze beroepen gekleid en boektitels bedacht. Zie hier het resultaat!

Groepen 8 op zeilkamp in Balk

Ieder jaar gaan de groepen 8, al 32 jaar lang, naar Balk voor het kamp. Ze logeren in zeilschool ‘De Stipe’. Iedere dag wordt er gezeild als het weer het toelaat.  Daarnaast worden er allerlei spellen  gedaan rondom het kamphuis.