Olympiaschool in het kort

—-VANAF MAANDAG 8 JUNI ZAL DE SCHOOL WEER OPENGAAN VOOR ALLE KINDEREN. DE SCHOOL IS IN IEDER GEVAL TOT AAN DE ZOMERVAKANTIE NOG NIET TOEGANKELIJK VOOR ANDERE VOLWASSENEN DAN HET PERSONEEL VAN DE SCHOOL—-

De Olympiaschool is een moderne openbare basisschool waar goed onderwijs wordt gegeven. Een echte buurtschool die midden in de lokale samenleving staat. Het klimaat op school is veilig, vrolijk en aandachtig: we zijn open naar de kinderen, naar elkaar, naar ouders en naar de mensen met wie we samenwerken.

Het team, met juffen én meesters, bestaat uit heel betrokken deskundige mensen.

Ons schoolgebouw is een prachtig groot en licht rijksmonument, dat omringd wordt door veel (groene) buitenspeelruimte voor alle kinderen. Wees welkom op de Olympiaschool!