5 december, Sinterklaas weer op school

 

Afscheid groepen 8a & 8b

Dit jaar geen musical uit een boekje! Maar twee keer een eigen verhaal. Fijne zomer allemaal!!

Zomerfeest 2018

Kunstwerken gemaakt tijdens het project ‘Wij Amsterdammers’

De kunstwerken gemaakt tijdens het project ‘Wij Amsterdammers’ door de leerlingen van groep 3 t/m 8 zijn nog steeds te zien in de school. De kunstwerken zijn gemaakt in samenwerking met kunstenaarscollectief de Werkelijkheid. Bij de workshops hebben kunstenaars gevlucht uit verschillende landen met de kinderen raamschilderingen, sieraden en schilderijen gemaakt.  De schilderijen en raamschilderingen blijven zelfs voor altijd hangen!

Naut zit één week in groep 3

Oorlog in mijn buurt

De kinderen van groep 7a en 8a luisteren aandachtig naar het verhaal van mevrouw Myriam Mater, die haar ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog aan hen vertelde. Dit was de introductie van het project ‘Oorlog in mijn buurt’.

Oorlog in mijn Buurt is een ontmoetings-onderwijsprogramma dat ouderen en kinderen en de buurt dichter bij elkaar brengt rondom persoonlijke buurtverhalen uit de Tweede Wereldoorlog. De kinderen uit groep 7 en 8 gaan in groepjes naar het huis van een oudere die tijdens de oorlog in hun buurt woonde. Ze houden een interview onder begeleiding van een journalist en een fotograaf.

Zo trots als een pauw!