Voorschool VVE

De onderbouw van onze school en de peutercombi voorschool de Hommel  vormen samen een locatie voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE).

De VVE is voor kinderen van 2 tot 6 jaar. Voorschool De Hommel voor de kinderen van 2 tot 4 jaar wordt georganiseerd door Combiwel voor Kinderen. De voorschoolgroep is gehuisvest in een van de poortgebouwen op ons schoolterrein. Na de voorschool, als de kinderen 4 jaar worden, gaan ze naar de onderbouw van de basisschool en die eerste twee jaren worden dan vroegschool genoemd.

Combiwel voor Kinderen en de Olympiaschool gebruiken programma’s die op elkaar aansluiten. Beiden richten zich op de brede ontwikkeling van kinderen, waarbij allerlei ontwikkelingsgebieden worden gestimuleerd. Niet alleen zijn de thema’s van de voor- en vroegschool op elkaar afgestemd, ook de manier waarop er met de peuters gewerkt wordt, maakt de kinderen al vertrouwd met de manier van werken op de basisschool. De overstap naar de ‘grote’ school wordt hierdoor vanzelfsprekend en makkelijk. De kosten zijn inkomensafhankelijk. Ouders met betaald werk krijgen de kinderopvangtoeslag van de belasting en ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag krijgen een vergoeding van de gemeente. Iedereen heeft recht op een vergoeding. Kinderen met een indicatie hebben voorrang op plaatsing en krijgen een extra vergoeding.

Voor vragen over de VVE kunt u terecht bij de voorschool. Ook op de website van Combiwel voor Kinderen is veel informatie te vinden. Via deze website kunt u ook uw kind inschrijven op de voorschool en de eigen bijdrage berekenen.