Voorschool VVE

De onderbouw van onze school en de 2 peuterspeelzalen de Hommel en de Blauwe Reiger vormen samen een locatie voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE).

De VVE is voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar. De voorschool voor de kinderen van 2,5 tot 4 jaar wordt georganiseerd door Combiwel. De beide voorschoolgroepen zijn gehuisvest in de poortgebouwen op ons schoolterrein. Daarna gaan de kinderen naar de onderbouw van de basisschool en die eerste twee jaren worden dan vroegschool genoemd.

Combiwel en de Olympiaschool gebruiken programma’s die op elkaar aansluiten. Beiden richten zich op de brede ontwikkeling van kinderen, waarbij allerlei ontwikkelingsgebieden worden gestimuleerd. Niet alleen zijn de thema’s van de voor- en vroegschool op elkaar afgestemd, ook de manier waarop er met de peuters gewerkt wordt, maakt de kinderen al vertrouwd met de manier van werken op de basisschool. De overstap naar de ‘grote’ school wordt hierdoor vanzelfsprekend en makkelijk. De voorschool is gratis toegankelijk voor peuters van 2,5 tot 4 jaar. Kinderen met een indicatie gaan vier dagdelen naar de voorschool. Kinderen zonder indicatie kunnen 2 dagdelen komen. Voor deze kinderen kunnen nog twee extra dagdelen bij gekocht worden. Voor vragen over de VVE kunt u terecht bij de twee speelzalen. Ook op de website van COMBIWEL  is veel informatie te vinden. Via deze website kunt u ook uw kind opgeven voor de voorschool.