Voorschool De Hommel

Voorschool De Hommel voor de kinderen van 2 tot 4 jaar wordt georganiseerd door Combiwel voor Kinderen. De voorschoolgroep is gehuisvest in een van de poortgebouwen op ons schoolterrein. Na de voorschool, als de kinderen 4 jaar worden, gaan ze naar de onderbouw van de basisschool.

Combiwel voor Kinderen  richt zich op de brede ontwikkeling van kinderen, waarbij allerlei ontwikkelingsgebieden worden gestimuleerd. De manier waarop er met de peuters gewerkt wordt, maakt de kinderen al vertrouwd met de manier van werken op de basisschool. De overstap naar de ‘grote’ school wordt hierdoor vanzelfsprekend en makkelijk. De kosten zijn inkomensafhankelijk. Ouders met betaald werk krijgen de kinderopvangtoeslag van de belasting en ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag krijgen een vergoeding van de gemeente. Iedereen heeft recht op een vergoeding. Kinderen met een indicatie hebben voorrang op plaatsing en krijgen een extra vergoeding.

Voor vragen over de Voorschool kunt u terecht bij de De Hommel. Ook op de website van Combiwel voor Kinderen is veel informatie te vinden. Via deze website kunt u ook uw kind inschrijven op de voorschool en de eigen bijdrage berekenen.